För besökarna


Knowhow-mässan, som i år arrangeras för 13. gången, är Österbottens största utbildningsmässa. Närmare 9 000 personer väntas till höstens mycket mångsidiga evenemang. Det här erbjuder vi 23-24.11.2016:

• Gratis inträde
Utbildning: Universitet, högskolor och 2. stadiets utbildningar deltar i egna montrar. Ca 150 utställare på plats. 
Ungdomstjänster: uppsökande ungdomsarbete och andra viktiga organisationer om stöder ungdomarnas framtid
Arbetslivsområdet: presenterar regionens arbetsgivare - vilken utbildningsstig behövs för att få jobb i de här företagen?
Företagande: viktigt tema på årets mässa. Vi presenterar aktuella ämnen, intressanta personintervjuer och mentorverksamhet. Ett stort Ung företagare-område finns också på mässan.


Mässan ger aktuell information för lärarkåren

De nya läroplanerna tas i bruk hösten 2016 både i grundskolan och i gymnasiet. Grunderna för yrkesutbildningen trädde i kraft hösten 2015. Läroplanens centrala mål utgörs av mångsidig kompetens, dvs. helheten som bildas av kunskap, färdigheter, värderingar, inställning och vilja. Arbetslivsfärdighet och entreprenörskap (K6) har lyfts fram som ett av inlärningsmålen för mångsidig kompetens.

Hur förverkligar jag entreprenörskap i den lokala planen? Arbetslivet, yrken och arbetets karaktär förändras. Därför är det allt viktigare att företagsamhetsfostran förverkligas i den lokala läroplanen. På mässan ordnas en pedagogiksmedja där vi bekantar oss med olika verktyg inom företagsamhetsfostran, även goda exempel och beprövade metoder presenteras. Reservera redan nu torsdag 24.11 kl. 10-12 i din kalender.

Smedjan förverkligas av YES, ett nationellt expertisnätverk, som stöder och fortbildar lärare i företagsamhetsfostran. Som hjälp används välfungerande metoder, verksamhetsmodeller och material inom företagsamhetsfostran. Materialet ger en bild av hur målen och innehållet i läroplanen förverkligats på olika skolstadier.

 

ANMÄL DIN GRUPP HÄR.

 

Öppettider: 

onsdag 23.11 kl. 18.00-21.00
torsdag 24.11 kl. 8.30-15.30

Plats:

Botniahallen, Prostövägen 2, 65610 Korsholm

Inträde:

Gratis

Arrangör:

Expo Österbotten Ab
knowhow(at)pohjanmaanexpo.fi
Tfn: 06-318 5150